Om klubben

Horsens Styrkeløft Klub også kaldet HSK, har eksisteret siden 1987 og har i hele dens eksistens haft sin plads i Horsens kommune.

HSK er drevet udelukkende på baggrund af frivillige kræfter med målet om at skabe en klub, hvor man har lyst til at være og hvor man kan udvikle og opnå individuelle mål sammen med andre engagerede sportsentusiaster.

Klubben drives som en forening under Dansk Styrkeløft Forbund og Dansk Idrætforbund og i kraft af vores medlemskab i pågældende forbund er vi automatisk tilknyttet Anti Doping Danmarks jævnlige doping kontrolle.

HSK er vært for årlige styrkeløft stævner og Dansk styrkeløft Forbunds landssholdsamlinger og dette betyder at der til tider kan forekomme weekender og/eller tidsrum, hvor det ikke er muligt at træne. I HSK forsøger vi ligeledes at skabe forskellige aktiviteter, der samler klubbens medlemmer og som er med til at styrke sammenholdet.
Følg os på facebook og hold dig opdateret omkring klubbens aktiviteter 🙂 

1. Kontigent, trænings- og medlemskort
Kontigent skal være betalt inden man træner i foreningens lokaler.
Foreningen tilbyder en gratis rundvisning med demonstration af redskaber og træningsprincipper for potentielle medlemmer.

2. Påklædning under træning
Under træning skal medlemmer være iført træningstøj så som, T-shirt, træningsdragt eller lignende samt træningssko.

3. Oprydning
Det påhviler foreningens medlemmer at sørge for at rydde op og lægge tingene på plads under og efter træning. 
Vægtstænger, vægtskiver og øvrige remedier hænges eller sættes på plads efter hver enkelt øvelse, så redskabet er klar til brug for de efterfølgende.

4. Forholdsregler under træning
Da træning med vægte kræver en høj grad af koncentration hos udøvere, bedes medlemmerne påse, at de ikke ved støjende/musikniveau, eller generende opførsel besværliggør andre medlemmers træning. Medlemmerne opfordres derimod til altid at være rede til at give andre en hjælpende hånd.

Der trænes på forskellige niveauer og med forskellige formål. Derfor forventes det at du tager hensyn til denne forskelligartede indstilling til træning og bidrage til et klima, som alle i foreningen vil trives under. 

5. Ophold i lokalerne før og efter træning
Medlemmerne er velkomne til at opholde sig i foreningens lokaler, så meget de ønsker med hensyntagen til at andre medlemmers træning ikke forstyrres.

Foreningens lokaler er forbeholdt klubbens medlemmer, men gæster er velkomne på betingelse af, at gæsterne primært overholder foreningens generelle ordensregler og ikke er til gene for medlemmerne.

Det er ikke tilladt at bære udendørsfodtøj i klubbens lokaler.

Hærværk, rygning samt dyr er ikke tilladt.

Børn er velkomne til at følge forældrene mens de træner, hvis de ikke er til gene for de øvrige medlemmer, og hvis de er under konstant opsyn af forældrene. Mindreårige børn må under ingen omstændigheder færdes på egen hånd i foreningens lokaler.

Medbragt forplejning nydes i de anviste og indrettede områder. Du har oprydning/opvaskningspligt når du har haft forplejning.

6. Generelt

Medlemmerne opfordres til, også uden for foreningens lokaler, at fremstå som gode repræsentanter for HSK. HSK vil ikke tolerer at medlemmer – i eller udenfor foreningens lokaler – udviser adfærd som er til skade for foreningen og vores medlemmers omdømme.

7. Indskærpet brug af headset mm.

Det er kun tilladt at anvende ovenstående under selve udførslen af træningsaktiviteten.

8. Betaling for træningsprogrammer og personlig træning

Det er ikke tilladt for medlemmer af HSK at tage, eller modtage betaling for træningsprogrammer, samt personlig træning fra klubbens medlemmer.

9. Klubdragter

Klubdragter skal bæres ved konkurrencer

Ordensregler opdateret efter Generalforsamlingen d. 23/6-2021

HSK har en TOTAL nultolerance overfor doping. Styrkeløft sporten var tilbage i 80erne inficeret med doping, fordi man ikke vidste nok om de skadelige virkninger. I takt med at man er blevet klogere omkring følgeskaderne, og har lagt afstand til den form for snyd, er der blevet renset ud i sporten. Ydermere er HSK hjemsted for det danske landsholds træningssamlinger i styrkekløft og bænkpres, og det gør, at vi højst sandsynligt er den mest testede styrkeløft klub i Danmark. Hos os er Anti-doping Danmark mere end velkomne, fordi de hjælper os med at rense sportens ry. Som medlem skriver du under på, at du ikke har taget/tager stoffer, som er på Anti-doping Danmark liste, og du er som medlem forpligtet til at aflevere en dopingprøve, hvis du bliver kontaktet af ADD i centeret.